Muzeum Strażackie miasta Ostrawy

17.00–24.00 Historia i dzień dzisiejszy strażaków w Ostrawie i okolicach

  • Wystawa zabytkowych urządzeń technicznych używanych przez straż pożarną
  • Projekcje filmów związanych z tematyką straży pożarnej i muzeum
  • Statyczny pokaz technicznego wyposażenia HZS MSK
  • Konkursy dla dzieci w pompowaniu wody w zabytkowych sikawkach, celowanie do tarczy gaśnicą wodną
  • Pokaz pracy dyspozytorni obsługiwanej przez profesjonalnego dyspozytora
  • Zabawy z Hasíkem

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

  • Pokazy gaszenia pożaru za pomocą zabytkowych urządzeń i w historycznych mundurach
  • Pokazy jazdy zabytkowego wozu strażackiego.

 

KONTAKT:

Hasičské muzeum města Ostravy
Zákrejsova 3/53
702 00 Ostrava

E-mail: muzeum@hzsmsk.cz
Web: www.muzeum.hzsmsk.cz/
+420 596 136 841