Kopalnia Michał – zabytek kultury narodowej

18.00–24.00 Historia kopalni Michał w obrazach

W pomieszczeniach szatni łańcuszkowej o godz.18.00 zostanie uroczyście otwarta wystawa, która zwiedzającym przybliży historię kopalni Michał za pośrednictwem ówczesnych fotografii i dokumentów. Przez cały wieczór na sali będą obecni historycy zajmujący się wydobywaniem węgla i urbanizacją, osoby które mają wspomnienia z tym miejscem związane i osoby z praktyką górniczą, którzy zainteresowanym za pośrednictwem dyskusji i warsztatów przybliżą ciekawostki z historii kopalni Michał. Częścią programu w szatni łańcuszkowej będą warsztaty dla dzieci – odlewanie metalowych plakietek. Bez rezerwacji.

19.00–20.00, 20.30–21.30, 22.00–23.00
Nocne zwiedzanie kopalni Michał z przewodnikiem

Podczas wieczoru zaplanowano 3 specjalne zwiedzania kopalni Michał w towarzystwie przewodnika. Zainteresowani przejdą budynkiem administracji do wieży wydobywczej, po terenie kopalni Michał i zwiedzanie zakończą przy działającej maszynie parowej. Bez rezerwacji.

19.00–21.30 Animacyjny program artystyczny dla dzieci na wystawie Lasotowa / Lasota

Animacyjny artystyczny program dla dzieci przebiegający w cechowni kopalni Michał przygotowany dla projektu wystawienniczego ostrawskich artystów konceptualnychDáši Lasotowej i Milana Lasoty. Program jest przeznaczony dla dzieci od 4 do 15 lat. Dzieci mogą się dołączyć do programu kiedykolwiek od godz. 19.00–21.30. Przebieg zajęć będą kontrolować studenci kierunku Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Bez rezerwacji.

KONTAKT:

Kopalnia Michał – zabytek kultury narodowej
ČSA 95/413
715 00 Ostrava-Michálkovice
dulmichal@npu.cz
www.dul-michal.cz
T +420 724 664 010