Narodowe Muzeum Rolnicze, organizacja budżetowa, filia w Ostrawie

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 i 23.00 Zwiedzaniez przewodnikiem. Jak się buduje muzeum?

W dniu 21.9. 2018 doszło do przekazania placu budowy inwestorowi i w tym momencie zostały zapoczątkowane prace dostosowania dwóch fabrycznych hal z początku XX wieku na potrzeby współczesnego muzeum.Przebudowa zakłada zachowanie przemysłowego charakteru Dolnego Terytorium Vítkovic przy zapewnieniu warunków technicznych ochrony i prezentacji zbiorów Narodowego Muzeum Rolnictwa. Zapraszamy do zwiedzania w historycznym momencie procesu budowy depozytu-obiektu wystawienniczego i zostania świadkiem realizacji architektonicznej wizji Josefa Pleskota, który w przeszłości brał udziałm. in. w szeregu rozwiązań terenów Dolnych Vítkovic. Częścią zwiedzania będzie także krótka retrospektywa procesu budowlanego przebiegającego już od wielu miesięcy. Czas zwiedzania to 30 minut.

Wejście na plac budowy jest możliwe tylko z przewodnikiem, zwiedzający będą iść po z góry określonej trasie i są zobowiązani do przestrzegania wskazówek wydanych przez przewodnika.

Odzież ochronna będzie wypożyczana na miejscu.

Zwiedzanie zaczyna przed wejściem do byłego magazynu żaroodpornych materiałów, GPS: 49.8215583N, 18.2808844E

Konieczna jest rezerwacja wejściówki na www.ostravskamuzejninoc.cz.

Narodowe Muzeum Rolnicze, organizacja budżetowa, filia w Ostrawie
Była hala weronikarna i magazyn materiału żaroodpornego przy ul.  Vítkovickiej na Dolnym terenie Vítkovic
biuro: Odboje 1941/1, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava

www.nzm.cz
frantisek.svabenicky@nzm.cz
+ 420 778 111 517