Hasičské muzeum města Ostravy

17.00–24.00 Historie a současnost hasičů v Ostravě a okolí

  • Výstava historické hasičské techniky
  • Projekce doprovodných filmových materiálů o hasičích a hasičském muzeu
  • Statická ukázka současné techniky HZS MSK
  • Soutěže pro děti v pumpování historickými hasičskými stříkačkami, stříkání na terče džberovou stříkačkou
  • Ukázka činnosti pracoviště příjmu tísňových volání obsluhovaného profesionálním dispečerem
  • Hrajeme si s Hasíkem

 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

  • Ukázky hašení historickou technikou v dobových uniformách
  • Ukázky jízdy s historickým hasičským automobilem

KONTAKT:

Hasičské muzeum města Ostravy
Zákrejsova 3/53
702 00 Ostrava

E-mail: muzeum@hzsmsk.cz
Web: www.muzeum.hzsmsk.cz/
+420 596 136 841