Důl Michal

18.00–24.00
Historie Dolu Michal v obrazech

V prostorách kompresorovny bude v 18.00 slavnostně zahájena výstava, která návštěvníkům přiblíží historii dolu Michal prostřednictvím dobových fotografií a dokumentů. Po celý večer budou přítomni montánní a urbánní historici, pamětníci a osoby z hornické praxe, kteří zájemcům prostřednictvím besed a workshopů přiblíží zajímavosti o historii Dolu Michal. Součástí programu v řetízkové šatně budou workshopy pro děti – odlévání kovových plaket. Rezervace není nutná.

19.00–20.00, 20.30–21.30, 22.00–23.00
Noční prohlídka Dolu Michal s průvodcem

V průběhu večera proběhnou celkem 3 speciálně připravené noční prohlídky Dolu Michal s průvodcovským výkladem. Zájemci o prohlídku projdou administrativní budovou do těžní budovy, areálem Dolu Michal a prohlídku zakončí u funkčního parního stroje. Rezervace není nutná.

19.00–21.30
Animační výtvarný program pro děti na výstavě Lasotová / Lasota

Animační výtvarný program pro děti probíhající v cechovně Dolu Michal připravený pro výstavní projekt ostravských konceptuálních umělců Dáši Lasotové a Milana Lasoty. Program je vhodný pro děti od 4 do 15 let. Děti se mohou připojit kdykoli v časovém rozmezí 19.00–21.30 h. Na průběh  programu budou dohlížet studenti Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Rezervace není nutná.

KONTAKT:

Důl Michal
ČSA 95/413
715 00 Ostrava-Michálkovice
dulmichal@npu.cz
www.dul-michal.cz
T +420 724 664 010