Dopravní podnik Ostrava a.s.

Pro Ostravskou muzejní noc zpřístupní Dopravní podnik Ostrava tradičně místo deponace historických tramvají, které se nachází v areálu vlastních dílen v Ostravě-Martinově. Při této příležitosti budou vystaveny i další historické dopravní prostředky a tematické předměty ze sbírek městského dopravce. Velmi atraktivní jsou pro návštěvníky také krátké okružní jízdy historických vozidel po areálu.

18.00–24.00 Zpřístupnění depozitáře

Pro návštěvníky Ostravské muzejní noci budou z tramvajové zastávky Martinov přes zastávku Dílny DP Ostrava (před vstupem do dílen) k místu expozice historických vozidel pravidelně jezdit historické a současné tramvaje.

Pěší průchod areálem nebude možný.

Jízdy historických vozidel v roce 2019

13. 7., 27. 7., 17. 8. Prázdninové jízdy historickými vozidly z centra Ostravy k ZOO.

7. 9. Den ostravských dopraváků – den otevřených dveří s doprovodným programem v areálu dílen v Ostravě-Martinově a vyhlídkové jízdy Ostravou.

14. 9. Den evropského dědictví – projížďky historickými vozidly k Dolu Michal.

28. 9. Den železnice – jízdy historickými tramvajemi centrem města.

5. 10. Výročí elektrizace dráhy údolím Porubky – jízdy historickými tramvajemi.

7. 12. Okružní jízdy historickými tramvajemi s čertem a Mikulášem.

KONTAKT:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Martinovská 3293/40
723 00 Ostrava-Martinov
dpored@dpo.cz
www.dpo.cz
T +420 597 401 149