Ostravské muzeum, příspěvková organizace

15.00-16.30 Přírodní památka Turkov – řeka Opava – zámecký park v Třebovicích

(čas ukončení vycházky je orientační)

Komentovaná vycházka botaničky Zdenky Rozbrojové.Začátek: zastávka MHD B. Nikodéma (Tram: 4,BUS: 39, 44, 51). Konec: Třebovice (BUS: 39, 35, 51). Délka trasy cca 3,5 km. Historie území na rozhraní Martinova a Třebovic. Mokřadní a lesní vegetace.Řeka Opava, migrační cesta. Památné stromy v třebovickém parku.

18.00–23.00 Vyhlídky z věže staré radnice

Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků věže omezen na 10 osob.

18.00–23.30 Klíče známé i neznámé

Ukázky historických klíčů, zámků a dveřních kování od 18. do 20. století ze sbírky Ostravského muzea s komentářem historičky KateřinyBarcuchové a hrovými a výtvarnými aktivitami pro děti i dospělé.

18.00–24.00 Prohlídky stálých expozic

Uměleckohistorické sbírky, historie Ostravy, archeologie, paleontologie a geologie, mineralogie, příroda a krajina Ostravska, etnografie a historie hornictví.

19.00–20.00 Klezmerová kapela Mamalör

Skupina Mamalör patří již po řadu let ke stálicím ostravské klezmerové scény. Své skladby inspirované melodiemi potulných židovských a romských hudebníků východní Evropy ozvláštňuje především vlastními autorskými texty v podání zpěvačky a herečky ostravské Komorní scény Aréna Terezy Cisovské. Vystoupení kapely lze s nadsázkou, ale i s odkazem na proslulý film označit jako koncerty šumařů židovské hudby. Kapela vystoupila na festivalech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Koncertovala taky na KlezFestu v Londýně, několikrát se představila i v Polsku, v loňském roce například na festivalech židovské hudby ve Wroclawi nebo v Sopotech. Do programu koncertů zařazují i tradiční písně zpívané v hebrejštině jako Chagpurim nebo Majko mašmelom. Na CD Pumpernakle z roku 2017 představují i písně s texty českých básníků jako Antonín Sova nebo František Gellner. Kapela vystupuje v obsazení zpěv (Tereza Cisovská), harmonika (Tereza Vranešicová), flétna (Adéla Václavíková), perkuse (Palo Nowak), housle (Jiří Macháček), kytara (Marek Cisovský) a baskytara (Jakub Freywald).

20.30–21.30 Hudba z Andalusie, Arábie, Afriky a Arménie. Kořeny flamenca.

Hudební projekt dvou vynikajících muzikantů z Ostravy, Alana Grezla(kytara, oud, duduk, zpěv, www.alangrezl.com)a Pavla Nowaka (cajon, framedrum, percussion, kamalengoni, zpěv,www.soro.cz). V jejich hudbě se promítají vlivy jejich oblíbených hudebních stylů z Arábie, Afriky a Arménie, které jsou kořeny andaluského flamenca. Během jejich vystoupení uslyšítehudební nástroje z celého světa: španělskou kytaru, arabskou loutnu oud, africkou harfu kamalengoni, arménskou flétnu duduk, různé druhy bubnů a perkusí a zpěvy ve španělštině a afrických jazycích. Nejdůležitějším prvkem jsou tradiční hudební styly španělského flamenca. Zveme Vás na hudební výlet kolem světa a silnou dávku emocí, jichž je flamenco plné.

Změna programu vyhrazena.

KONTAKT:

Masarykovo náměstí 1, 728 41 Ostrava
E-mail: muzeum@ostrmuz.cz
Web: www.ostrmuz.cz
Tel.: 597 578 450, 596 123 760

Česko-japonské kulturní centrum

Centrum bylo založeno v roce 2016 s cílem představit široké veřejnosti bohatství japonské kultury, sdružovat zájemce o tuto kulturu, pořádat kulturní akce s japonskou tematikou, workshopy, semináře a kurzy pro veřejnost, prezentovat japonská bojová umění a mnoho dalšího. Centrum nabízí široký okruh témat tak, aby si každý mohl vybrat oblast, která ho nejvíce zajímá.

18.00–24.00

Zveme Vás k posezení u šálku čaje nebo kávy do kavárny Heiwa kafé, do zenové zahrady k ochutnávce saké či japonských piv. Pro děti jsou připraveny lahodné nektary s příchutí exotického ovoce.

KONTAKT:

Masarykovo náměstí 1, Moravská Ostrava
info@japanova.cz
www.japanova.cz
tel. 603 396 936, 605 578 017