Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace

17.00–20.00 Tvoříme vlastní originální šperk

tvůrčí dílna

Děti seznámíme s navlékací technikou (navlékání korálků na pružilku) a umožníme jim vytvořit si originální náramek. Dospělým zájemcům představíme základy tzv. ketlování, seznámíme je s pomůckami i materiálem, naučíme je, jak postupovat při výrobě s drátem či s drátěnými polotovary, účastníci budou mít možnost vytvořit si vlastní, jednoduché ketlované náušnice. Součástí dílny bude představení výtvarného oboru na Lidové konzervatoři a Múzické škole, p. o. (Jana Veselá).

17.30–18.00 Dramatický obor na Lidové konzervatoři

přednáška

Přednáška představí dramatický obor na Lidové konzervatoři – co nabízí posluchačům, s čím se během studia seznámí a jak je obohacuje (Mgr. Eva Polzerová).

18.30–19.30 Koncert hudebního oboru Lidové konzervatoře

S klasickým repertoárem vystoupí posluchači, pedagogové a jejich přátelé.

19.00–21.00 Začínáme s digitální zrcadlovkou

minikurz

Krátké seznámení s možnostmi a potenciálem oblíbeného fotoaparátu, součástí bude rovněž prezentace oboru výtvarná fotografie na Lidové konzervatoři (MgA. Jiří Žižka).

20.00 – 20.30 Půlhodinka s akordeonem

Koncert akordeonové třídy profesorky Františky Machalíčkové.

21.00–22.00 Koncert oddělení jazzu a populární hudby

Vystoupí posluchači a pedagogové oddělení jazzu a populární hudby a jejich přátelé.

Všechny akce se uskuteční v budově LK a MŠO ve Wattově ulici v Ostravě-Přívoze, kde sídlí ředitelství školy, hudební vystoupení v koncertním sále Lidové konzervatoře.

KONTAKT:

Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o.
Wattova 5, 702 00 Ostrava-Přívoz

sekretariat@lko.cz
www.lko.cz
+420 596 136 805, +420 603 886 756