Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

19.00–19.15 Na útěku – tragický osud rodiny Davida Weinsteina

Úvodní slovo autora dokumentárního filmu Václava Hájka o tragickém osudu rodiny židovského obchodníka Davida Weinsteina, který v sobě odráží pohnutost a dramatičnost celého 20. století.

19.15–20.30 Projekce dokumentárního filmu Na útěku

Monumentální budovu prvorepublikového obchodního domu Breda&Weinstein znají v Opavě a okolí snad všichni. O osobě židovského velkoobchodníka Davida Weinsteina, který nechal tuto architektonickou perlu vystavět, se toho však ví velmi málo. Což je vzhledem k významu této osobnosti v rámci prvorepublikového společenského a hospodářského života velká škoda. Do osudu Weinsteinovy rodiny zasáhla zcela zásadním způsobem nacistická rasová ideologie a druhá světová válka.

Dokumentární film Václava Hájka pojednává o tragickém osudu rodiny, která před válkou náležela k podnikatelské elitě s nadregionálním přesahem. Dokládá, jak následné dějinné zvraty způsobené lidskou nenávistí dokázaly do země zadupat velkolepá díla a sny, ale i prosté životy těchto lidí. Původně zde s námi společně žili a tvořili.

Při pátrání po osudech jednotlivých rodinných příslušníků natáčel autor filmu i v Izraeli a zejména pak v Norsku, kam se při útěku před nacisty uchýlil syn Davida Weinsteina Robert.

Po projekci následuje debata s autorem.

21.00–22.00

Komentovaná prohlídka aktuální výstavy Nová architektura mezi centry a periferiemi aneb Architektura první Československé republiky na pomezí Moravy a Slezska s kurátorem výstavy Martinem Strakošem

22.30–23.30

Komentovaná prohlídka aktuální výstavy Nová architektura mezi centry a periferiemi aneb Architektura první Československé republiky na pomezí Moravy a Slezska s kurátorem výstavy Martinem Strakošem

Cílem výstavy je prezentovat kvalitní architektonická díla regionu z let 1918 až 1938, z nichž mnohá zůstávají mimo širší povědomí. Expozice představuje prostřednictvím dobových fotografií a také několika modelů nejvýraznější díla té doby v oblasti sakrálních staveb, radnic, administrativních paláců, bytové výstavby, kulturních, sportovních i školských budov, urbanismu a industriální architektury pod zorným úhlem vývoje jednotlivých architektonických typů.

18.00–24.00 Klíče z archeologických nálezů

Po celou dobu Ostravské muzejní noci si budete moci prohlédnout ukázky klíčů nalezených při archeologických výzkumech v regionu. Komentářem doplní zkušený archeolog.

KONTAKT:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
ul. Odboje 1, Moravská Ostrava
www.npu.cz/cs/uop-ostrava/
ostrava@npu.cz
T +420 595 133 903